LEQDICAT n useggas 2014YEBRIR / MAYU 2014

UDEM AMAYNUT I UXXAM N TMUSNI

Seg beṛṛa, yettban-d lebni-yagi d aḥerfi; ɣef waya i yessefk ad yesεu udem atrar. Di tefsut-agi n 2014, yettwasebeɣ uxxam n tmusni si ṭṭeṛf ar ṭṭeṛf yerna yettwacebbeḥ s wunuɣen n tira akked yizamulen, ayagi yejbed-d lwelha n umeqqṛan d umecṭuḥ.

Acebbeḥ-agi yebda mi akken i d-tlul tikti.Yettuṛaǧu ad ikemmel kra n uqeεεed yeḥwaǧen allalen n tedrimt akken ad d-yernu usenfaṛ ccbaḥa i taddart Ilunisen.TAKLUT N TMELLALIN

I lmend n usedhu n warrac, daɣen akken ad sεun tamuɣli ɣef wansayen n yiɣeṛfan-nniḍen, teɣli-d swaswa tallit-agi akked d tin n Tfaska (Pεques). Tagnit tettunefk i Taklut n tmellalin i d-ijemɛen arrac deg ufrag n Uxxam n tmusni. Tafaska tewwi-d talwit n usegrew dɣa d awal ɣef wansay-agi abeṛṛani i d-yellan i tikkelt tamezwarut s tayet n warrac yewwin timellalin s ixxamen, ahat d tagnit i yiεeggalen n twaculin akken ad issinen idelsan n leǧnas.TIMSIRIN DEG TEQBAYLIT

Asnerni d useǧhed n tutlayt tayemmat Taqbaylit d yiwen si gar iswiyen igejdanen n Uxxam n tmusni. D awal ihi i wid ur negzi ara liḥala i deg tella Teqbaylit s umata. Iqbayliyen heddṛen tutlayt-nsen tayemmat nebla lqid, maca tuget ur tt-qqaṛen, ur ssinen ad tt-arun. Deg uɣerbaz, d Taεṛabt i yeṭṭfen taqacuct deg lawan i deg Taqbaylit ur tesεi azal imi tettwaselmad s lxetyaṛṛ.D wayagi ur tt-nessaweḍ ara ɣer wallaɣen n lɣaci.Ɣef waya, iger Uxxam n tmusni asurif i tikli deg ubrid n uḥareb fell-as akka s warrac akked yiwessaren ur nekcim ara aɣerbaz. Seg mi d-ilul Uxxam n tmusni, yettaf uguren deg wid ara yesseɣṛen tutlayt Taqbaylit nebla tadrimt.Leḥmala n tutlayt, idles akked tidet zemren ad sbedden tutlayt ɣef yiḍaṛṛen, maca ur zmiren ara ad tt-sselḥun di yir liḥala i deg tella Tmurt n Yiqbayliyen.

Akken i s-qqaṛen : "lxiṛ d cceṛ d imsaεfen", iger-d wakud yiwen yilemẓi d aselmad di tama iqeṛben akken ad d-yefk tazmert-is mačči kan deg deg uselmed, ula deg uẓawan d kra n tẓuṛiwin-nniḍen. Amkan n Uxxam n tmusni d win yellan si gar iɣerbazen yettaẓen ɣer tafat s tmusni.